24/2/15

Η Λάλα και η κα. Κούλα, κοιτάχτηκαν στα μάτια στο εικοστό-έκτο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί διακρίσεως λογισμών και παθών και αρετών. Περί διακρίσεως ευδιακρίτου. (Ξέρεις πως κάνω πως δεν ξέρω ότι κάνεις πως δεν ξέρεις;)