25/2/15

Η Λάλα και η κα. Κούλα είναι σιωπηλές και ζαλισμένες εκεί ψηλά στο εικοστό-έβδομο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί ησυχίας. Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών. (Ξέρεις, όταν κάνεις πως δεν ακούς)