27/5/18

1976(1976, πολύ πριν από τα mac και τα windows)
"... soon the Leonardo of computer art will come."
σύντομα ο Λεονάρντο των υπολογιστών θα εμφανιστεί.
Ruth Leavitt, 1976
"A new kind of renaissance is beginning. All those now working with the computer are Giotos announcing the coming of a new visual age."
Ένα νέο είδος αναγέννησης ξεκίνα. Όλοι όσοι δουλεύουν με υπολογιστή είναι Τζιότο που ανακοινώνουν την έλευση νέας εικαστικής εποχής.
Colette Bangert, 1976
Άλλη μια ανεκπλήρωτη προφητεία.
Πάντως περνάμε καλά με όλα αυτά τα μηχανάκια, και τα έργα που βλέπουμε είναι πολλές φορές,  θαυμαστά, όπως και τα έργα που κάνουν οι δύο κυρίες!