19/2/15

Η Λάλα και κα. Κούλα στάθηκαν για μια πόζα στο εικοστό-πρώτο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί κενοδοξίας. (Ξέρεις: κούφια λόγια με σκοπό τα Like).