20/2/15

Την Λάλα και την κα. Κούλα, τις ακούμπησε η Μοίρα στο εικοστό-δεύτερο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί υπερηφανείας. (Δεν ξέρεις, διότι είναι στο DNA).