12/1/19

το ασαφές

Όταν ανακατεύουμε το
νομικά προσδιορισμένο με το
ασαφές και περιστασιακό
γίνονται όλα
ασαφή και περιστασιακά.

#a_mention_to