7/6/17

στατιστική παντού, όχι μόνο όπου μας βολεύει


Silver and gold will be stolen away,
Stolen away, stolen away,
Silver and gold will be stolen away,
My fair Lady.