1/1/17

Ιανουάριος 2017


ανέβηκε στο δέντρο, τώρα Παρθενώνα άλλος χτίζει
και κάποιος κάθεται στο κλαδί που πριονίζει
βλέπεις το δέντρο, το δάσος χάνει
λέει, άγουρο είναι, σαν πηδά μα δεν φτάνει