1/5/16

1η του μήνα


Ο ήλιος έλαμπε, ο ουρανός γαλάζιος και η ατμόσφαιρα μύριζε χλωροφύλλη και τσίκνα, έπρεπε να διαλέξω, Πάσχα ή 1η του μήνα, η Κ. παρέμενε σιωπηλή...