10/2/15

Η Λάλα, κρατώντας στο χέρι το δεύτερο βιβλίο της Ποιητικής του Αριστοτέλη, ρώτησε την κα. Κούλα που ηταν πάνω στο δωδέκατο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί ψεύδους. ― Ξέρεις, εκείνο με το λαγό και το λιοντάρι;