27/12/14

(και έτσι εξηγούνται όλα) Το «υπάρχουν δυο ειδών άνθρωποι» εδώ έχει ως εξής: αυτοί που τα παίρνουν και εμείς που θέλουμε να τα πάρουμε.