13/8/12

Με τέτοιες παραλίες αλλά χωρίς χαρούμενη μουσική και δεν θα γίνουμε ούτε Τζαμάικα και μπορεί να χάσουμε και τις παραλίες

Με τέτοιες παραλίες αλλά χωρίς χαρούμενη μουσική και δεν θα γίνουμε ούτε Τζαμάικα και μπορεί να χάσουμε και τις παραλίες