30/7/12

Μπαμπακανούς (για όσους θυμούνται τη σκηνή στο "μποντυ αρτιστ" του Ντελιλο)


Μπαμπακανούς (για όσους θυμούνται τη σκηνή στο "μποντυ αρτιστ" του Ντελιλο)