11/7/10

πάλι καφέ από αλλού


(Ralph Steiner, Eight o clock coffee, 1935)
6 ρολόγια, 3 και 4 καφέδες, σύνολο 7.
9, 10, 11, 12, 1, 2 οι λεπτοδείκτες, ώρα 8
έτος 1935 (5)
όλοι οι αριθμοί!

και όλα τα αντικείμενα είναι 13 σε 5 σειρές, άρα η χρονιά δεν είναι απαραίτητη.