27/12/09

σχόλιο


όπως λέμε:
ποιητική αδεία,
artistic licence,
licence to art,
αλλά καμία σχέση με:
poetic justice
μάλλον γιατί η καλλιτεχνική σύλληψη προηγείται
της [καλλιτεχνικής - φονικής] εκτέλεσης
αλλά και μπορεί και όχι, γιατί το έργο
πολλές φορές θεωρείται
ασύλληπτο.