2/12/09

λέει


εννοιολογικά:
(όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά)
(“λέει”= είναι αξιόλογο)
Αν ο Πικάσο κάνει ένα έργο, “λέει”.
Αν εγώ αντιγράψω αυτό το έργο, δεν “λέει”.
Αν εγώ αντιγράψω αυτό το έργο μέσα στο εργαστήριο του Πικάσο και αυτός το υπογράψει, “λέει” αλλά όχι πολύ.
Αν ο Πικάσο αντιγράψει αυτό το έργο, πάλι “λέει”.
Αν εγώ αφηγηθώ αυτό το έργο, πάλι “λέει” αλλά όχι πολύ.