21/5/09

σχολείο

τέσσερις μέρες
(στο 10ο δημοτικό σχολείο Βύρωνα)
1/4 : ο κόσμος πριν τους ανθρώπους

2/4 : ιστορία

3/4: σήμερα

4/4 : θέλω