21/4/09

τι είναι;

μοιάζει με θρησκεία αλλά δεν είναι;
μοιάζει με κόμμα αλλά δεν είναι;

θέλουν το καλό όλης της ανθρωπότητας
θέλουν να σώσουν τους ανθρώπους από την κόλαση
θέλουν να τους οδηγήσουν σε ένα παράδεισο
λένε στους ανθρώπους να μετανοιώσουν έτσι ώστε να βρεθούν στο παράδεισο
(αυτό βέβαια δεν θα γίνει τώρα αλλά στο μέλλον)
έχουν ανθρώπους που σαν μάρτυρες μπορούν να θυσιάσουν την ζωή τους μπροστά στις δυνάμεις του κακού ώστε να μεταφέρουν το μήνυμα της μετάνοιας και της σωστής συμπεριφοράς
γνωρίζουν την αλήθεια αλλά την μεταδίδουν απλοποιημένη στους ανθρώπους ώστε να την καταλαβαίνουν όλοι
γνωρίζουν την αλήθεια αλλά την μεταδίδουν λίγο τροποποιημένη στους ανθρώπους για το καλό του σκοπού

τι είναι;