16/3/09

το πρώτο φαξ


το 1861 έχουμε την πρώτη μηχανή fax που την είπαν pantelegraph, από τον Caselli,
την χρησιμοποίησε ο Napoleon Γ' και δουλεύει ακόμα!