15/1/09

τιμωρία

Αν ακολουθήσουμε το παράδειγμα των κρατών για την επιβολή της τάξης και της διεθνούς νομιμότητας θα πρέπει να επαναφέρουμε την θανατική καταδίκη και να την επεκτείνουμε επιβάλλοντας την και στους συγγενείς και τους γείτονες του ένοχου με λόγο ένα προς εκατό τουλάχιστον.