26/11/08

με τον Άγγελο Σκούρτη 1 και 2


Δύο ώρες συζήτηση με τον Άγγελο Σκούρτη μερος β΄
στο καφενείο στην στοά του βιβλίου (πρώην ΠΟΛΙΣ)
το δεύτερο μέρος εδώ
mp3 46'39''
το πρώτο μέρος εδω
mp3