13/3/08

ποιός είσαι


Σε κάποια μέτρηση σε μια άλλη χώρα,
το 40% υποστηρίζει την έκτρωση για κάποιο λόγο, από αυτούς το 76% επίσης υποστηρίζει την θανατική ποινή,
το 60% είναι εναντίον των εκτρώσεων για κάποιο λόγο από αυτούς το 74% επίσης υποστηρίζει την θανατική ποινή.