14/1/07

RFID

Βασικά είμαι υπέρ του πολίτη που όλες οι πράξεις του είναι γνωστές και πολιτικές και κατά του ανώνυμου ιδιώτη που δεν λέει το όνομα του και δεν θέλει να ξέρουν οι συμπολίτες τις απόψεις και τις πράξεις του.
Αλλά θέλω να ξέρω και ποιος με βλέπει και πότε.
Έστειλα λοιπόν στην ΕΕ ερώτηση σχετική με τα τσιπ στα νέα διαβατήρια, ρωτώντας τι θα κάνουν μια και είναι (τα τσιπ αυτά ) και συσκευές εντοπισμού.
Και να η σειρά των (μη) απαντήσεων.

8 Ιαν. =
Eucharistoume gia to minima sas, tha epikoivwvnsoume mazi sas to suvtomotero duvato.
Me timi, EUROPE DIRECT

11 Ιαν.=
Αγαπητέ κύριε Ζαχαριουδάκη,

Επιβεβαιώνουμε τη λήψη του μηνύματός σας και σε απάντηση στο ερώτημά σας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι προωθήσαμε την ερώτησή σας στην Υπηρεσία Προσανατολισμού για τους Πολίτες (Signpost Service), μία ανεξάρτητη υπηρεσία που λειτουργεί με σύμβαση έργου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η υπηρεσία αυτή είναι στη διάθεσή σας σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρακτικές δυσκολίες στο να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ενιαία Αγορά.
Ζητήσαμε από τους νομικούς εμπειρογνώμονες της Υπηρεσίας προσανατολισμού για τους Πολίτες (Signpost Service) να κάνουν έρευνα πάνω στην ερώτησή σας και θα σας συμβουλεύσουν σε διάστημα έξι με οκτώ (6-8) εργάσιμων ημερών, στη μητρική σας γλώσσα, μέσω τηλεφώνου ή e-mail.

Με τιμή,

EUROPE DIRECT

12 Ιαν.=
Ημερομηνία αποστολής ερωτήματος
11/01/2007

Eρώτημα
35430: Firstname: Emmanouil - Family Name: Zacharioudakis Subject: RFID Question: Hello, In the new passports is fixed a "chip" in which are stored information about the individual that has the passport. I know also that this "chip" can be read apart from the official custom authorities and by any other it has the proper device - they are sold free- I found them on Internet and not very expensive, with these devises they can also use the passport with chip to locate the holder I can imagine and accept that a government wants it know the location of an individual but not anyone - or a criminal. Already also in America they circulate directions to disable or -not obviously- to destruct the chip. What of them do you consider as true and what you are goind to do with these?

Απάντηση

Επικοινωνήσατε με την Υπηρεσία Προσανατολισμού για τους Πολίτες. Η Υπηρεσία Προσανατολισμού για τους Πολίτες προσφέρει προσωπικές πληροφορίες και συμβουλές για τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην Εσωτερική Αγορά.
Η ερώτησή σας δεν εμπίπτει στο πεδίο καθηκόντων της Υπηρεσίας για έναν (ή περισσότερους) από τους ακόλουθους λόγους:
• Δεν αφορά δικαιώματα στην Εσωτερική Αγορά (ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων στην ΕΕ).


Αν ζητάτε απλώς πληροφορίες για τα δικαιώματά σας στην Εσωτερική Αγορά εν γένει, σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τους Πληροφοριακούς Οδηγούς και τα Ενημερωτικά Δελτία του προγράμματος "Διάλογος με τους Πολίτες" που περιέχουν πλήθος λεπτομερειών σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους σε κάθε χώρα της ΕΕ. Μπορείτε να τα λάβετε δωρεάν σε απευθείας σύνδεση μέσω του δικτυακού τόπου Διάλογος με τους Πολίτες ή καλώντας τον ενιαίο αριθμό δωρεάν κλήσης της EUROPE_DIRECT.
Ένας από τους οδηγούς που μπορεί να σας φανεί ενδιαφέρων είναι ο οδηγός “Ασκώντας τα δικαιώματά σας”, ο οποίος περιγράφει τα διάφορα μέσα αποκατάστασης ή καταγγελίας που διαθέτουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζονται στην ενιαία αγορά. Αν χρειάζεται να αναλάβετε δράση για την προστασία των δικαιωμάτων σας, ο εν λόγω Οδηγός εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διάφορα μέσα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άλλοι συναφείς δικτυακοί τόποι της Επιτροπής τους οποίους μπορείτε να επισκεφθείτε είναι οι εξής:
• Consumer information


Αν το ερώτημα ή το σχόλιό σας αφορά ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να έλθετε σε επαφή απευθείας με την αρμόδια υπηρεσία χρησιμοποιώντας τον Οδηγό Επαφής κατά Δραστηριότητα της Επιτροπής.

12 Ιαν.=
Επικοινωνήσατε με την Υπηρεσία Προσανατολισμού για τους Πολίτες.
Το ερώτημά σας καταχωρίσθηκε με αριθμό 35483. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες της ομάδας αξιολογούν κατά πόσον το ερώτημά σας εμπίπτει στο πεδίο καθηκόντων της Υπηρεσίας. Θα λάβετε απάντηση εντός 8 ημερών

15 Ιαν.=
Ημερομηνία αποστολής ερωτήματος
12/01/2007

Eρώτημα
35483: Subject: RFID
In the new passports is fixed a "chip" in which are stored
information about the individual that has the passport.
I know also that this "chip" can be read apart from the official
custom authorities and by any other it has the proper device -
they are sold free- I found them on Internet and not very expensive, with
these devises they can
also use the passport with chip to locate the holder
I can imagine and accept that a government wants it know the location of an
individual
but not anyone - or a criminal.
Already also in America they circulate directions to disable or -not
obviously- to destruct the chip.
What of them do you consider as true and what you are goind to do with
these?


Απάντηση

Επικοινωνήσατε με την Υπηρεσία Προσανατολισμού για τους Πολίτες. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες της ομάδας δεν μπορούν να εξετάσουν την ερώτησή σας για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1. Προετοιμάζουν την απάντηση σε προηγούμενο ερώτημα με παρόμοιο/ταυτόσημο περιεχόμενο το οποίο έχετε υποβάλει.
2. Tο ερώτημα έχει απαντηθεί κατά το παρελθόν.
3. Δεν έχουν προκύψει σημαντικές νέες πληροφορίες από την πρώτη φορά που τους επισημάνατε το πρόβλημα.
Εντούτοις, μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τα δικαιώματά σας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε στους Πληροφοριακούς Οδηγούς και τα Ενημερωτικά Δελτία του Προγράμματος "Διάλογος με τους Πολίτες", τα οποία μπορείτε να λάβετε δωρεάν σε απευθείας σύνδεση μέσω του δικτυακού τόπου Διάλογος με τους Πολίτες ή καλώντας τον ενιαίο αριθμό δωρεάν κλήσης της EUROPE_DIRECT.

Σημείωση: Για να θέσετε νέο ερώτημα, να επισκεφθείτε τον Δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Προσανατολισμού για τους Πολίτες ή ελάτε σε επαφή με την EUROPE DIRECT.