17/3/06

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

Η δικτατορία, η τυραννία είναι μια μορφή  διακυβέρνησης που υπόσχεται ότι θα απαλλάξει το κράτος που ελέγχει από ένα κίνδυνο που αυτή αναγνωρίζει και υπόσχεται ότι αφού συμβεί αυτό θα αφήσει αν λειτουργήσει η δημοκρατία. Εκτός από την δικτατορία είναι και άλλα καθεστώτα που υπόσχονται το ίδιο και φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ούτε την δικτατορία μπορεί να εμπιστευτεί κανείς ούτε όποιους υπόσχονται αναλόγως.