9/12/05

λέξεις και ορισμοί

2000 νεκροί στρατιώτες από την μια και 2000 νεκροί εργάτες ορυχείων από την άλλη.
Όλοι νεκροί για να έχουμε / έχουνε περισσότερη ενέργεια;

Πότε λέμε μια γεωπολιτική οντότητα κράτος και πότε την λέμε αυτοκρατορία;
ποια είναι η διαφορά;

Υπουργείο εξωτερικών ή τμήμα κρατών / κράτους;

γιατί η διαφορετική ονομασία;

γιατί τελικά είναι διαπραγματεύσιμοι οι ορισμοί μερικών λέξεων που έχουν σχέση με την πολιτική