12/12/15

να το στείλει με sms


Αν είναι μόνο για το μήνυμα Θα ήταν πιο εύκολο να το στείλει με sms, από το να ιδρώνει ασχολούμενος με το εκφραστικό μέσο.