10/12/15

οι 3 νόμοι

# οι 3 νόμοι και με άλλη σειρά

Ελευθερία και χαρά:
1. προστασία της ζωής
2. ελευθερία της έκφρασης, εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1.
3. αρχή της πλειοψηφίας εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1. ή το 2.

Επιβίωση:
1. προστασία της ζωής
2. αρχή της πλειοψηφίας εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1.
3. ελευθερία της έκφρασης, εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1.ή το 2.

Λαϊκισμός και βία 1:
1. αρχή της πλειοψηφίας
2. ελευθερία της έκφρασης, εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1.
3. προστασία της ζωής, εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1. ή το 2.

Λαϊκισμός και βία 2:
1. αρχή της πλειοψηφίας
2. προστασία της ζωής, εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1.
3. ελευθερία της έκφρασης, εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1. ή το 2.

Φασισμός και βία:
1. ελευθερία της έκφρασης
2. αρχή της πλειοψηφίας εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1.
3. προστασία της ζωής εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1. ή το 2.

Αναρχία και βία:
1. ελευθερία της έκφρασης
2. προστασία της ζωής εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1.
3. αρχή της πλειοψηφίας εκτός και αν είναι σε αντίθεση με το 1. ή το 2.