21/2/15

Η Λάλα και η κα. Κούλα, ―no comment― στο εικοστό-τρίτο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί λογισμών βλασφημίας. (Ξέρεις, δεν θα πω, γιατί έχω καλή ανατροφή).