6/2/15

Η Λάλα και η κα. Κούλα ως cool cats που είναι, φυσικά ξέρουν για το όγδοο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί αοργήσιας (ξέρεις, κάτι σαν: που να τρέχεις τώρα ή δώσε τόπο στην οργή ή ψυχραιμία!).