27/2/15

Η Λάλα και η κα. Κούλα, χωρίς να είναι, είναι στο εικοστό-ένατο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί απαθείας. (Ξέρεις, μερικοί το λένε και νιρβάνα)