26/2/15

Η Λάλα και η κα. Κούλα είναι ... Ωω! ... στο εικοστό-όγδοο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί προσευχής. (Ξέρεις, όταν είναι πάνω από τις δυνάμεις και πέρα από την αντίληψή σου.)