22/2/15

Η Λάλα και η κα. Κούλα, ανεπαισθήτως βρέθηκαν, στο εικοστό-τέταρτο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί πραότητος και απλότητος. (Ξέρεις μόνο αν δεις ολόκληρη την εικονα).