12/2/15

Η Λάλα και κα. Κούλα έχουν ξαναβρεθεί στο δέκατο-τέταρτο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί γαστριμαργίας. (Ναι, τρώνε, αλλά στο τραπέζι γίνονται και τρομερές συζητήσεις).