4/2/15

Η Λάλα ―αντίθετα απο την κα. Κούλα― είναι πολύ νεα και δεν ξέρει για το έκτο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί μνήμης θανάτου (όπως λέει και ο ΝτοκτορΧαουζ το παραλίγο δεν αλλάζει τίποτα, ο θάνατος τα αλλάζει όλα).