13/2/15

Για την Λάλα και κα. Κούλα το πέρασμα, κάθε φορά, από το δέκατο-πέμπτο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας, γίνεται για πρώτη φορά: Περί αγνείας. (Ξέρεις το λέμε και off the record