16/2/15

Η Λάλα και κα. Κούλα δεν ξύπνησαν στο δέκατο-όγδοο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί ύπνου και προσευχής. (... πατριωτάκια του ηλίου ... Ω! μη κοιμάστε, ω! μη νυστάζετε ... Μην τάξεις του άγιου κερί και του λαού κουλούρι). (medley με δυο τραγούδια και μια παροιμία)