31/1/15

Η Λάλα και η κα. Κούλα πήγαν να κάνουν κάτι. Οπότε αντί για αυτές μπορείς να δεις το δεύτερο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: Περί απροσπαθείας (ξέρεις, αφού είπες ασ' το, ασ' το να πάει).