30/1/15

Η Λάλα και η κα Κούλα πήγαν να δουν κάτι. Οπότε αντί για αυτές μπορεις να δεις το πρώτο από τα 30 σκαλοπάτια της πνευματικής σκάλας: 1. περί αποταγής (ξέρεις, αποτάξου, αποτάσσομαι, απεταξάμην)