29/8/14

επανάληψη - υπενθύμιση (όταν ο κόσμος δεν ήταν τόσο άγριος και με οδηγό ένα βιβλίο μπορούσες να τα βγάλεις πέρα)