19/5/13

και ενώ χτες μαγκαϊβέριζα με μια κουζίνα γκαζιού και επιχρίσματα σε σκαλάκια, σήμερα...

>