24/2/13

(τελώνες, φαρισαίοι, σήμερα είναι Κυριακή) αυτό είναι μια επανάληψη αλλά και ταυτόγχρονα ένα simulacrum (Marino owns lists)