9/11/12

στην χώρα τους, μια και δεν έχει παραγωγή αλλά είναι επιδοτούμενη, δεν μπορούν να καταλάβουν την διαφορά της βάσης από το εποικοδόμημα, του συστήματος από την ιδεολογία, της ομάδας από τον οπαδό