25/8/12

και ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει, ο μονος καθολικά αποδεχτός τύπος ανάπτυξης είναι η οικονομική βοήθεια