24/8/12

η σημερινή πατέντα: μακρυά καρέκλα με μαξιλάρια γεμάτα με νερό το οποίο ψύχεται κατά το δοκούν

η σημερινή πατέντα: 
μακρυά καρέκλα με μαξιλάρια γεμάτα με νερό το οποίο ψύχεται κατά το δοκούν