20/8/12

συμψηφίζοντας τους δικαίως άδικους με τους αδίκως άδικους με τους δικαίως αγαθούς με τους αδίκως αγαθούς, δεν είμαστε εντελώς άσχημα

συμψηφίζοντας τους δικαίως άδικους με τους αδίκως άδικους με τους δικαίως αγαθούς με τους αδίκως αγαθούς, δεν είμαστε εντελώς άσχημα