22/7/12

Οι εξηγήσεις της ιστορίας δεν δίνουν λύσεις, carpe diem

Οι εξηγήσεις της ιστορίας δεν δίνουν λύσεις, carpe diem