14/9/11

η λύση θα έρθει όταν βάλει στόχο την αποτυχία, οπού φυσικά, όπως σε ο,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, θα αποτύχει