18/9/10

μήνυμα;ναι, σε όλες τις εικόνες με καφέδες υπάρχει ένα κρυφό μήνυμα, ίσως και δύο, τρία, πολλά...